Bra miljöval

Vi på Bergfoths Grafiska har tagit ett steg i rätt riktning när det gäller miljön. Vi har sedan 2004 arbetat med att iordningställa och säkra våra rutiner i hela organistaionen för att kunna skona miljön på alla tänkbara sätt.

Miljöpolicy

Bergfoths Grafiska AB har varit verksamt i branschen sedan 1917. Företaget tillverkar och producerar trycksaker av alla slag, såväl offset- som digitaltryck. I företaget finns även en prepressavdelning som arbetar med sättning och framställning av original.

Vi på Bergfoths Grafiska AB ska:

  • Ha en öppen och ärlig attityd i miljöfrågor gentemot kunder, leverantörer och andra intressenter.
  • Kontinuerligt, ur miljösynpunkt, sträva efter att förbättra våra produkter och tillverkningsprocesser.
  • Verka för att vår verksamhet inte är skadlig för oss själva, vår omgivning eller miljön.
  • I första hand välja miljömärkta produkter så långt det är möjligt.
  • Arbeta för att uppnå våra miljömål och ständigt förbättra dem.